หลังคาห้าห่วง ชิงเกิ้น

หลังคาห้าห่วง ชิงเกิ้น

เรียบง่าย อย่างมีสไตล์

 หลังคาห้าห่วง แกรนาด้า

หลังคาห้าห่วง แกรนาด้า

สวยสง่า ด้วยรูปลอนที่หรูเด่นกว่าเดิม