ห้าห่วงไตรลอนรุ่น สีแพลทตินั่ม

ห้าห่วงไตรลอนรุ่น สีแพลทตินั่ม

PLATINUM SERIES

 ไตรลอน Dual Tone series

ไตรลอน Dual Tone series

สวย ปลอดภัย ไม่มีใยหิน