กระเบื้องหลังคาตราโอฬาร เป็นแบรนด์กระเบื้องหลังคาที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน และ ทุกคนคงคุ้นเคยกับ โฆษณา ลิงและวลีที่ว่า กระเยื้องโอฬาร ตราลูกโลก เนื้อแน่น หนาปึก และ กระเบื้องหลังคาตราโอฬาร มีรุ่นของกระเบื้องหลังคาคอนกรีต ที่ขึ้นชื่อถึง 2 รุ่น คือรุ่นสแกนเดีย และรุ่นคอนโดร รวมทั้งเหล่า กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานสูง นับเป็นกระเบื้องหลังคาที่ควรค่าแก่การใช้งาน

Showing 1–60 of 127 results

1 of 3

กระเบื้องหลังคาโอฬาร