กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นอีกหนึ่งของชนิดกระเบื้องหลังคา ที่ได้รับความนิยมสูง และมีวัตถุดิบตั้งตนในการผลิตมาจากปูนปอร์ตแลนด์ และวัสดุประกอบอื่นๆอีก และแน่นอนว่าไม่มีแร่ใยหินที่ก่อเกิดมะเร็ง มีน้ำหนักที่เบาติดตั้งง่าย และยังมีความสวยงามไม่แพ้กับกระเบื้องหลังคาชนิดอื่นๆ

Showing 1–60 of 492 results

1 of 9

หลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์