โมเสค เป็นกระเบื้องชนิดหนึ่ง ที่เป็นกระเบื้องขนาดชิ้นเล็กๆ หลายๆชิ้น โดยกระเบื้องโมเสคนั้น จะเป็น
กระเบื้องชนิดสำหรับการตกแต่งเป็นหลัก ไม่เหมาะกับการรับน้ำหนักสูง และต้องใช้เป็นจำนวนมากในการปูในพื้นที่ที่ต้องการ แต่ก็สามารถทำให้พื้นที่ที่ต้องการมีความสวยงามเป็นอย่างมาก โฮมสมาร์ทได้รวบรวมโมเสคไว้ถึง 5 แบรนด์ชั้นนำนั่นคือ KERA ARTE CERGRES DURAGRES และ KING GLASS HOUSE

Showing 1–30 of 270 results