ฉนวนกันความร้อน ทางเว็บ Homesmart ของเรามีด้วยกันถึง 3 แบรนด์ก็คือ SCG ตราเพชร และ DURAONE ฉนวนกันความร้อนที่มีคุณภาพ งานทนอุณหภูมิสูง และไม่ติดไฟ ผสมด้วยกาวชนิดพิเศษทนอุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส มีน้ำหนักเบา ฝุ่นน้อย และคงรูปอยู่ตลอดเวลา ทนแรงกดได้ดี ติดตั้งง่าย ไม่เป็นฝุ่นผงขนาดเล็ก ประกอบด้วยเส้นใยขาวที่ปราศจากฝุ่นขนาดเล็กสามารถคงสภาพเป็นฉนวนได้อย่างยาวนาน

Showing all 29 results

ฉนวน