ซีเมนต์บอร์ด เป็นหนึ่งในตระกูลสินค้าบอร์ดที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นตัวผสม แน่นอนว่าสามารถมั้นใจได้ถึงเรื่องคุณภาพมาตรฐาน ความแข็งแรง และมีทั้งแบบใช้ได้ทั้งติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าผนัง และงานพื้นเองก็ตาม ตามความต้องการในการเลือกใช้งาน

Showing all 6 results

ซีเมนต์บอร์ด