ยิปซัมบอร์ด เป็นหนึ่งในตระกูลสินค้าบอร์ดที่มีวัสดุตั้งตนอย่างยิปซัม นำมาประกอบและผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐาน และแน่นอนว่ามีความแข็งแรงทนทาน กันความชื้น กันความร้อน ไม่ต่างบอร์ดประเภทอื่นๆอย่างแน่นอน รวมทั้งยังปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ

Showing all 27 results

ยิปซั่มบอร์ด